Overzicht

Onthardingsinstallatie

Wij zijn trots dat we mochten meewerken aan de nieuwe
onthardingsinstallatie voor DE WATERGROEP in het
waterproductiecentrum van het Vlaamse WAARMAARDE.

Verschoore Constructie verzorgde het ontwerp, de constructie
en de in- en uitwendige coating van alle apparaten op de werf.

Deze scope omvat 3 onthardingsreactoren, 2 pelletbunkers,
2 natronloogtanks, 2 anti waterslagketels, 1 zwavelzuurtank,
1 zandsilo en 1 entzandspoelvat.

Waarmaarde is reeds het vierde onthardingsproject waaraan wij
mochten meewerken.

We kijken nu reeds uit naar de volgende installatie.