Overzicht

13 nieuwe opslagtanks voor Baeten raffinage

Levering en plaatsing van 13 vertikale voorrraadtanks met verwarming voor 'fatty acids'. Het project kadert in de volledige modernisering van de raffinaderij in Overmere.